Surevan kohtaaminen

Kysely surujärjestöjen merkityksestä ja tuen saamisesta poikkeusolojen aikana

Keräämme surujärjestöjen toiminnan tueksi tietoa koronapandemian aiheuttaman poikkeusajan vaikutuksista tuen tarpeeseen. Poikkeusajalla tarkoitamme tässä kyselyssä maaliskuussa 2020 alkanutta koronapandemia-aikaa.

Kyselyn tavoitteena on selvittää, miten koronapandemia on vaikuttanut surujärjestöjen jäsenten tuen tarpeeseen ja sen hakemiseen. Lisäksi pyrkimyksenä on saada tietoa siitä, millainen merkitys surujärjestöillä on ollut surevien elämään poikkeusolojen aikana. 

Hyödynnämme tähän kyselyyn annettuja vastauksia anonyymisti, eikä vastaajien henkilöllisyyttä paljasteta.

Kiitos, kun annat aikaasi! 


1. Taustajärjestösi

2. Minä vuonna olet menettänyt läheisesi?


Suru poikkeusaikana

3. Poikkeusajan vaikutus suruun

4. Miten koronakriisi on vaikuttanut suruusi?

5. Miten koronakriisi on vaikuttanut tuen tarpeeseesi?


Surujärjestöjen merkitys

6. Surujärjestöjen merkitys ja onnistuminen poikkeusaikana

Perustele halutessasi vastauksesi


7. Millaista vertaistukea olet jäsenjärjestöltäsi saanut koronapandemian aikana?


Tuen saaminen poikkeusaikana

8. Tuen saaminen poikkeusolojen aikana


9. Millaisia etätuen muotoja olet hyödyntänyt poikkeusaikana?


10. Oletko saanut surujärjestöjen lisäksi muuta tukea

11. Millaista muuta tukea olet saanut?


Muuta?

12. Haluatko kertoa muita ajatuksiasi tai havaintojasi surustasi ja siihen liittyvästä tuen tarpeesta poikkeusolojen aikana?


Surevan kohtaaminen -hankkeen logo