Tiedotteen ylabanneri

Maaliskuun 2020 Kokemusasiantuntijoiden koulutukseen hakeminen

KOULUTUKSEEN ON PALJON HAKIJOITA, JA KAIKKI EIVÄT TULE MAHTUMAAN TULEVAAN KOULUTUKSEEN.  OLEMME SINUUN KUITENKIN YHTEYDESSÄ.

 

Surevan kohtaaminen -hankkeen seuraava kokemusasiantuntijoiden koulutus järjestetään lokakuussa. Koulutus toteutetaan osittaisena verkkokoulutuksena, lähijakso pidetään Varalan urheiluopistolla Tampereella 21.-22.3.2019 . Koulutuspaikassa on täysihoito ja majoitus kahden hengen huoneessa.

Koulutukseen osallistuminen on maksutonta, ja matkakulut korvataan halvinta matkustustapaa käyttäen.

Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa. Pyrkimyksenä on kouluttaa kokemusasiantuntijoita kaikista hankkeessa mukana olevista surujärjestöistä, jolloin yksittäisestä järjestöstä mahtuu hakijoita vain muutama.

Hakuaika päättyy 15.2.2020. Hankkeen työntekijä haastattelee hakijat vielä puhelimitse ennen lopullista koulutukseen valintaa.

 

Koulutukseen osallistumisen edellytykset

 

 • Omasta menetyksestäsi on kulunut riittävän pitkä aika

Omasta kokemuksesta kertominen on vaikeaa, jos menetys on vielä tuore eikä surun kanssa elämisestä ole vielä riittävää kokemusta. Tavallisesti tämä vie vuosia. Arvio on aina yksilöllinen, ja lyhyempi tai pidempi aika on mahdollinen henkilöstä ja kokemuksesta riippuen.

Omaan menetykseen liittynyt mahdollinen tukisuhde tulee olla päättynyt.

 • Olet sinut oman kokemuksesi kanssa

Vaikka omaa menetystään ei ehkä koskaan täysin hyväksy, oman tarinan kertomisessa sen vaikutukset arjen eri tilanteissa tulee tunnistaa ja osata ottaa huomioon. Tärkeintä kokemusasiantuntijuudessa on rohkeus ja valmius kertoa omasta menetyksestä, mutta myös kiinnostus tarkastella surevien tukemista yleisellä tasolla. Tärkeää on myös puhujan kyky aitoon ja rehelliseen vuorovaikutukseen sekä rakentavaan palautteen antamiseen.

 • Sinulla on halua ja kykyä sitoutua toimimaan kokemusasiantuntijana

Kokemusasiantuntijana toimiminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Pyyntöjä kokemuspuheenvuoron pitämiseen ei välttämättä tule heti koulutuksen jälkeen. Toimintaan olisi hyvä sitoutua vähintään vuodeksi, mutta muutokset omassa elämäntilanteessa ovat aina mahdollisia, ja siksi kokemusasiantuntijan tulee toimia vastuullisesti ja arvioida säännöllisesti omaa kykyään toimia tehtävässä. Asiasta on myös hyvä keskustella oman taustajärjestön kanssa.

 

 

Kohtaa sureva

Koulutuksen tavoitteena on, että kokemusasiantuntija

 • tietää kokemusasiantuntijatoiminnan taustalla olevan Surevan kohtaaminen -hankkeen tavoitteet

 • tuntee oman taustajärjestönsä niin, että osaa kertoa sen kautta saatavasta vertaistuesta

 • tunnistaa oman motivaationsa toimia kokemusasiantuntijana

 • tietää kokemusasiantuntijan tehtävät ja rooliin liittyvät odotukset

 • harjoittelee oman tarinansa rakentamista

 • pystyy jäsentämään kokemuksensa jaettavaksi kokemustiedoksi ja osaa rajata esitystään

 • on saanut valmiuksia esiintymiseensä

 • ottaa huomioon kohderyhmän esityksessään

 • osaa ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta

 • tutustuu muiden hankkeessa olevien järjestöjen vapaaehtoistoimijoihin


Hakijan yhteystiedot

Muut tarvittavat tiedot

Mihin aikaan sinulle sopii puhelinhaastattelu viikoilla 7-8? *

Sähköisen Moodle -oppimisympäristön hallinta *

Koulutusviikonlopun lisäksi kokemusasiantuntijakoulutukseen kuuluu materiaaliin tutustumista sekä pohdintatehtäviä sähköisessä oppimisympäristössä, Moodlessa. Oppimisympäristö vaatii tietokoneen tai tabletin lisäksi nettiyhteyden, mutta muuten ei tarvita erityisiä välineitä.

Taustajärjestö *

Kokemusasiantuntijoiden koulutus on surujärjestöjen jäsenillle tarjottavaa koulutusta, joten olethan jäsenenä jossain alla olevista järjestöistä. Taustajärjestö päättää viime kädessä koulutukseen valittavat henkilöt.

Oletko aiemmin toiminut vapaaehtoisena taustajärjestössäsi? *

Tiedot läheisen kuolemasta (kuolleen ikä, tapahtumavuosi, kuolinsyy) *

Kysymme tietoa, jotta tiedämme mitä aihetta hakijan oma kokemus koskee. Pyrkimyksenä on kouluttaa kokemusasiantuntijoita, joilla on erilaisia kokemuksia, koska myös ammattilaisille jaettavassa tiedossa huomioidaan esimerkiksi eri kuolinsyihin liittyvät erityispiirteet.

Mikä sai sinut kiinnostumaan kokemusasiantuntijan tehtävästä? *

Mitä pidät tärkeänä, kun ammattilaisille jaetaan tietoa surevan kohtaamisesta? *

Koulutusviikonlopussa huomioitavat allergia/t ja ruokavalio/t

Muita terveisiä järjestäjälle

Ohjaa eteenpain

Powered by Creamailer